svenska english

Läs även

Nyttiga länkar

Kursprogram

Utbildning - kurser

Kurser som sparar mycket mer än vad det kostar

På senare år har vi alla fått lära oss att en pytteliten temperaturskillnad kan få enorma konsekvenser. Den globala temperaturen har stigit med några tiondels grader. Mer krävdes inte för att polarisarna skulle börja smälta och, mer närliggande för oss svenskar, göra golfbanorna spelbara på nyårsafton.

Det här visar också betydelsen av precision i temperaturmätningen. Uppvärmningen är så liten att den skulle försvinna i normala mätfel inom industrin. Det visar i blixtbelysning hur viktigt det är att veta hur och vad man mäter och kunna värdera resultaten på ett korrekt sätt.

Pentronics kurser gör dig bättre på att mäta temperatur och värdera resultaten. Det är kunskaper som kan omsättas i minskade mätfel på hela grader, vilket i sin tur skapar förutsättningar för högre kvalitet, färre fel och sänkta kostnader i din verksamhet.

Utbildning i temperaturmätning är många gånger en lönsammare investering än nya mätinstrument. Och när det är dags att investera
har du kunskaper att göra klokare inköp. Därför vågar vi lova att kursen hos Pentronic sparar mångfalt mer än kostnaden.

Företagsförlagd kurs 

Är ditt mätproblem en intern angelägenhet, har du svårt att vara borta från jobbet eller behöver flera utbildas på samma gång?

Lösningen är en företagsförlagd utbildning. Pentronic kan genomföra både den reguljära utbildningen på plats hos dig eller skräddarsy en kurs. Vi har lång erfarenhet av företagsförlagda utbildningar i olika utförande, i både små och stora grupper.

Utbildningsmaterialet är företagets utrustning och process, om så önskas med kompletteringar från Pentronic. Resultatet blir nya kunskaper som direkt kan tillämpas i den egna verksamheten. Pentronic har genom åren genomfört utbildningar hos många välkända företag.  

Utbildning JB_MS

En kurs på ditt företag gör att vi fokuserar på just dina frågor. Med andra ord skräddarsys kursen för företagets och avdelningens behov.

ST1 - Spårbar temperaturmätning 1

Originalkursen hos Pentronic

Den första gick 1991 och har med åren anpassats för att motsvara dagens kunskapskrav. Kursen är för dig som söker en grundutbildning i spårbar temperaturmätning. Det krävs inga formella grundkunskaper. Utbildningen kan ses som ett körkort för mätande personal.

Kursen börjar med en genomgång av olika mätmetoder, fortsätter med praktiska laborationer i kalibrering och källor till
mätfel för att sammanfattas i en analys av mätosäkerheten.

Utbildningen pågår i två dagar och du har hela tiden tillgång till handledare och möjlighet att diskutera dina egna mätfrågor. Efter dessa två dagar vet du var problemen sitter och hur noggrant du egentligen mäter.

Innehåll

 • Naturlagar som styr givarinstallationer
 • Termoelement, egenskaper och felkällor
 • Resistanstermometrar (Pt100/1000), egenskaper och felkällor
 • Praktisk användning av IR-pyrometrar
 • Kalibreringsmetoder och kvalitetssäkring
 • Sju praktiska laborationsövningar
 • Spårbarhet och mätosäkerhet praktiskt tillämpad på tre av laborationerna.
 • Kursen avslutas med studiebesök i Pentronics i givartillverkning.

Efter kursen

Som avslutning får du ett diplom, ett bevis på din nyvunna kompetens och en merit i ditt arbete. I kursavgiften ingår omfattande dokumentation som också fungerar som ett uppslagsverk i temperaturmätning och kalibrering. Du får mätosäkerhetsprotokollen direkt efter kursen via e-post och kan därmed börja analysera egna mätningar.

Plats och tid

Västerviks Stadshotell. Kursen börjar 09.00 dag ett och slutar senast 16.00 dag två.

Antal deltagare

Högst 14 deltagare per kurs för att alla ska få utbyte av de praktiska avsnitten. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda annan tidpunkt om antalet deltagare understiger åtta.

Kursavgift

12 900 kronor exkl. moms. Omfattande dokumentation och måltider ingår.

Frågor

Om innehåll: Michael Steiner eller
Jonas Bertilsson.
Om bokning: Camilla Gustafsson.
Alla nås via telefon 0490-25 85 00.
Karin Joakim

Micke Hassan Lisa

ST1-lab 7-3komb

De tre bilderna ovan visar en laboration där eleven handgripligen inser vad som händer då förutsättningarna för 2-, 3- och 4-tråds-koppling av Pt100-givare inte följs.

ST1-funderingar

Laborationerna i kursen ST1 hålls i en kurslokal på Västerviks stadshotell, en miljö som temperaturmässigt motsvarar normal industristandard. Utrustningarna vi använder är också flyttbara.

 

 

ST2 - Spårbar temperaturmätning 2

Fortsättningskurs

ST2 skapades för att ta hand om följdfrågorna som uppstod från kursen ST1 . Kursen är en fördjupning av baskursen med tyngdpunkt på kalibrering och mätosäkerhet. ”Spårbar temperaturmätning 2” är för dig som tidigare gått ST1 eller har motsvarande kunskaper. Den pågår i tre dagar varav en  dag viks åt det ackrediterade kalibreringslaboratoriet. Tid finns avsatt för diskussioner om dina mätproblem, i gruppen eller enskilt med kursledningen.

Innehåll

 • Värmeöverföring med exempel
 • Fördjupning om resistanstermometrar och instrument
 • Mer om termoelement med praktikfall
 • Hela spårbarhetskedjan, från fixpunkt till mätning i fält, förverkligas med laborationer i Pentronics ackrediterade laboratorium
 • Mätning med och kalibrering av IR-strålnings-pyrometer
 • Bakgrund till och beräkning av mätosäkerhet enligt GUM-metoden

Plats och tid

Det är en tredagarskurs där basen är Västerviks Stadshotell och en dag är förlagd på Pentronics ackrediterade laboratorium.

Antal deltagare

Högst 12 per kurs för att alla ska få behållning av de praktiska avsnitten. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda annan tidpunkt om antalet deltagare understiger åtta.

Kursavgift

15 900 kronor exkl. moms. Omfattande dokumentation och måltider ingår.

Frågor

Om innehåll: Michael Steiner eller Jonas Bertilsson.
Om bokning: Camilla Gustafsson.
Alla nås via telefon 0490-25 85 00.
ST2-lab5

Kurs ST1 2018

ST2-lab6

ST2-lab2

Bilder från en ST2-kurs vars laborationsdag tillbringas i Pentronics ackrediterade laboratorium som då stängs för ordinarie
verksamhet.

Vårt kurs-team

Kursen Spårbar Temperaturmätning 1 är
en riktig långkörare. Den viktigaste förklaringen är att kurserna drivs och utvecklas av en samman-svetsad grupp, som till vardags arbetar med kundfrågor
hos Pentronic.

Genom våra kundkontakter får vi en bild av vad som efterfrågas i branschen. Det ackrediterade kalibreringslaboratoriet håller oss uppdaterade med nya metoder och standarder.

 Kursteam

Michael Steiner

Försäljningsingenjör med förflutet på Pentronics ackrediterade kalibrerings-laboratorium sedan 1994, där han under en period ansvarade för kalibrering av IR-pyrometrar. Arbetar idag med att lösa mät-tekniska problem

Camilla Gustafsson

Administrerar kurserna från början till slut. Hon tar emot anmälningarna, bevakar ”reservlistor”, svarar på frågor, tar emot kursdeltagarna inför studiebesöken samt sörjer för att kursdoku-
mentationen är av senaste version. Camilla har själv
gått kursen ST1.

Jonas Bertilsson

Började hos Pentronic 1990 i det ackrediterade kalibrerings-laboratoriet för temperatur. Arbetar idag som försäljnings-ingenjör. Arbetar nära Pentronics kunder och deltar i utvecklingen av kund-specifika temperaturgivare.