svenska english

Läs även

Ackrediterad kalibrering

Ackrediterad kalibrering med kalibreringsbevis

Kalibreringsbevis med ackrediteringssymbolen ovan garanterar spårbarheten till temperaturskalan ITS-90 inom angiven mätosäkerhet. Anledningen till detta är att laboratoriet följer standarden ISO/IEC 17025 och att SWEDAC i minsta detalj kontrollerar att så sker.

För den som vill lära mer om spårbarhet och mätosäkerhet rekommenderar vi våra kurser Spårbar temperaturmätning 1 och 2.

En introduktion till begreppen spårbarhet och mätosäkerhet kan man få genom att läsa kundtidningen StoPextra nummer 2003-1
2003-2 och 2003-3.

Pentronics laboratorium utför följande typer av kalibreringar:

Certificate _IR-thermometer

Ackrediterat kalibrerad IR-pyrometer. Både instrument och kalibreringsbevis är märkta med ackrediterings-symbolen.

Fixpunktskalibrering

Kalibreringen görs direkt i en fixpunkt vilket ger högsta möjliga noggrannhet. Metoden används främst för SPRT, platinanormaler, men kan även användas för andra typer av platinagivare och termoelement. Mellanliggande värden kan räknas fram.

Jämförelsekalibrering

Kalibreringsobjektet jämförs med ett kalibrerat referenssystem i ett stabilt bad eller i en ugn. Metoden ger möjlighet att kalibrera resistanstermometrar och termoelement i fritt valda temperaturer.


Systemkalibrering

Här är det hela mätsystemet med instrument och givare som kalibreras. Detta ger normalt sett en bättre total mätosäkerhet än kalibrering av instrument och givare var för sig. Begränsningen är minskad flexibilitet vid byte av givare eller instrument. En systemkalibrering kan göras mot fixpunkt eller som jämförelsekalibrering.

Pyrometri

IR-pyrometern jämförs med en kalibrerad referenspyrometer i en svartkroppsstrålare. 

Blockugnar

Vi utför kalibrering av blockugnar enligt EA´s metod EA-10/13. (Se http://www.european-accreditation.org/)

Triple -point -cell

Trippelpunkten för vatten definierar 0,01 °C i temperaturskalan ITS-90 och är dess fundamentala fixpunkt. Cellen ovan realiserar fixpunkts-temperaturen på delar av tusendels grader C.

Fältkalibrering

Sedan 1999 är vi ackrediterade för kalibrering och mätning i fält, det vill säga på plats hos kund. Kontakta oss för mer information.

Övriga storheter

Ackrediteringen för resistans gäller fasta resistorer samt resistansdekader, för elektrisk ström strömkällor och mätinstrument för likström.

Utökad ackreditering

Pentronic arbetar kontinuerligt med att utöka laboratoriets möjligheter och förbättra dess prestanda. Aktuella uppgifter om laboratoriets gällande ackreditering under ackrediterings-gränser.

Laboratory _work _LG

Arbetet i laboratoriet genomsyras av 
systematik.Standarden IEC/ISO 17025 
kräver detaljerade rutiner och metoder
för alla moment. Här hanteras en normaltermo-meter (SPRT/Pt25) i ett högstabilt omrört vattenbad.

Svarstidsmätning

Vi utför även svarstidsmätning samt mätningar i klimatkammare. Dessa mätningar ligger för närvarande utanför vår ackreditering.

Om laboratoriet

Vi utför även svarstidsmätning samt mätningar i klimatkammare. Dessa mätningar ligger för närvarande utanför vår ackreditering.