svenska english

Undersidor

 

Läs även

Kalibrering - Ackrediterat laboratorium

Kalibreringsbevis med ackrediteringssymbolen garanterar spårbarheten till temperaturskalan ITS-90 inom angiven mätosäkerhet. Pentronic erhöll ackrediteringen redan 1988 genom myndigheten som idag kallas SWEDAC.

 

Se ackrediteringsbevis
AKL17025v2 Certificate _thermometer

 

Läs även broschyren Pentronics Ackrediterade Laboratorium för mer information.

 AKLfolder2017.jpg

 

Ackrediteringsgränser

Av SWEDAC fastställda gällande kalibreringsområden och tillhörande mätosäkerheter för Pentronics laboratorium finner du här.
Kalibrering _SPRT

Leveranskontroll - produktion

Leveranskontroll "3.1"

De flesta givares individuella mätvärde redovisas i ett provningsintyg enligt EN 10204 3.1. Märkningsetiketten med det unika givarnumret garanterar att givaren är testad och godkänd.
9001-14001-blue-w100 Final _inspection _labels

 

Spårbarhet

Vid leveranskontrollen används utrustning vars prestanda är spårbar till vårt ackrediterade laboratorium enligt rutiner i vårt kvalitetsledningssystem ISO 9001.
Final _inspection _S