svenska english

Undersidor

Tjänster

KALIBRERING

Kalibrering med kalibreringsbevis

Ackrediterad kalibrering är den kvalitetsmässigt högsta formen av kalibrering som står under tillsyn av Swedac med expertis.

Ackrediteringsgränser

Kvalitetsnivån anges av den mätosäkerhet för vilken laboratoriet blivit ackrediterat av Swedac inom respektive mätområdesgränser.

Leveranskontroll

Leveranskontroll sker normalt via spårbarhet till gällande temperaturskala (ITS-90). Det innebär normalt att produkten jämförs med en ackrediterat kalibrerad arbetsnormal som är kalibrerad under ackreditering. Leveranskontroll rymmer ofta även andra parametrar som isolationsmätning.

Teori om kalibrering

I teoriavsnittet kan du läsa betydligt mer om kalibrering.

 

UTBILDNING - KURSER

Termer som kalibrering, korrektion och mätosäkerhet kan verka diffusa för den oinvigde. Pentronic bedriver kursverksamhet som förutom olika temperaturgivare förklarar just dessa begrepp.

 

PROVNINGSINTYG

Här kan du hitta provningsprotokoll med mätresultat enligt EN 10204 punkt 3.1 för de temperaturgivare du beställt från Pentronic. Vårt ordernummer alternativt givarens ID-nummer är nyckeln till ditt provningsintyg.