svenska english

Termoelement trådform

20-10108

 • Termoelement Vattentät trådgivare
 • Konstruktion
  Trådtermoelement med tätad spets vilket gör givaren dränkbar.

  Exempel på användningsområde
  Temperaturmätning i vätskor och fuktiga miljöer.

  Max. temperatur
  Mätdel: 250 °C
 • Pentronic 20-10108 Sv.pdf
Termoelement Vattentät trådgivare
Termoelement Vattentät trådgivare
Visa artiklar

6101000

 • Termoelement Trådform
 • Konstruktion
  Trådtermoelement med exponerad mätspets.

  Exempel på användningsområde
  Temperaturmätning av gas och luft. Kan även
  tejpas fast för att mäta yttemperatur.
  Den exponerade mätpunkten ger mycket snabb
  svarstid
 • Pentronic 6101000 Sv.pdf
Termoelement Trådform
Termoelement Trådform
Visa artiklar

6102000

 • Termoelement Trådgivare i skyddsrör
 • Konstruktion
  Trådtermoelement monterat i skyddsrör.

  Exempel på användningsområde
  Temperaturmätning av gas och vätska.

  Max. temperatur
  Mätdel: se "Signalanslutning"
  Krympslang: 110 °C
  Anslutningskabel: se "Signalanslutning"
 • Pentronic 6102000 Sv.pdf
Termoelement
Trådgivare i skyddsrör
Termoelement Trådgivare i skyddsrör
Visa artiklar