svenska english

Pt100 yttemperatur

7905000

 • Pt100-givare Yttemperaturgivare
 • Pt100-element monterat i mässingcylinder med en planfräst yta.

  Exempel på användningsområde
  Yttemperaturmätning på plana ytor eller rör med diameter >100 mm.

  Max. temperatur
  Mätdel: 150 °C
  Kabel: 200 °C
 • Pentronic 7905000 Sv.pdf
Pt100-givare
Yttemperaturgivare
Pt100-givare Yttemperaturgivare
Visa artiklar

7905100

 • Yttemperaturgivare
 • Konstruktion
  Pt100-element monterat i MI-kabel försedd med mässingcylinder.

  Exempel på användningsområde
  Yttemperaturmätning på plana ytor eller rör.

  Max. temperatur
  Mätdel: 400 °C
  Kabel: se kabel
 • Pentronic 7905100 Sv.pdf
Yttemperaturgivare
Yttemperaturgivare
Visa artiklar

7906000

 • Pt100-givare Yttemperaturgivare med flera radier
 • Pt100-element monterat i mässingkropp med en plan anläggningsyta och tre anläggningsytor med radier.

  Exempel på användningsområde
  Yttemperaturmätning på plana ytor eller rör.

  Max. temperatur
  Mätdel: 150 °C
  Kabel: 200 °C
 • Pentronic 7906000 Sv.pdf
Pt100-givare
Yttemperaturgivare med flera radier
Pt100-givare Yttemperaturgivare med flera radier
Visa artiklar

7907000

 • Pt100-givare Yttemperaturgivare med fästhål
 • Pt100-element monterat i mässingkropp med fästhål Ø 4 mm.

  Exempel på användningsområde
  Yttemperaturmätning på plana ytor eller rör.

  Max. temperatur
  Mätdel: 150 °C
  Kabel: 200 °C
 • Pentronic 7907000 Sv.pdf
Pt100-givare
Yttemperaturgivare med fästhål
Pt100-givare Yttemperaturgivare med fästhål
Visa artiklar

7908000

 • Pt100-givare Yttemperaturgivare med isolerhus
 • Pt100-element monterat i kopparkropp med anläggningsyta anpassad till rörets diameter. Yttre isolerhus för att minimera värmeförluster.

  Montering utan ingrepp i rörsystemet.

  Mätkropp med kabel kan enkelt demonteras för att tex kalibreras.

  Exempel på användningsområde
  Yttemperaturmätning på rör inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.

  Max. temperatur
  Mätdel & hus: 130 °C
  Kabel: 180 °C
 • Pentronic 7908000 Sv.pdf
Pt100-givare
Yttemperaturgivare med isolerhus
Pt100-givare Yttemperaturgivare med isolerhus
Visa artiklar