svenska english

Läs även

Nyttiga länkar

IEC 60751-2008 toleranser för Pt100

IEC 60751-2008 förklaring

Pt100 med 2-, 3- el. 4-tråds ansl.

Förklaringar - Pt100 resistanstermometrar

Allmänt om Pt100-givare

Mätspetsar byggs upp huvudsakligen på två olika sätt. Traditionellt byggs mätelementet in i ett bottnat rör och via tilledare sker förbindningen med anslutande kabel i en skarvhylsa.  Här bestäms maxtemperaturen av tilledarna (normalt upp till ca 250 °C) och mätelementstyp, se nedan. Direktmonterade kontakter på röret förekommer men är inte så vanligt eftersom särskilda kontakter för Pt100 inte har standardiserats.

En annan variant är att utnyttja metallmantlad kabel för inbyggnad av mätelementet. Sådan finns med t ex nickelledare och nomalt används diametrarna 4,5 och 6 mm för Pt100. Även 3 mm diameter kan i vissa fall användas. Med mantelmaterial höjs temperaturgränsen till ca 600 °C. Vid högre temperaturer kan isolationsförlusterna bli besvärande.

Mätelement förekommer i två huvudgrupper, filmelement och trådlindade Pt100-element. Filmelement är framställda i automatiserade processer i tunnfilmsteknik. Tunnfilmstekniken gör att IEC 60751 klass A inte kan uppfyllas till mer än ca 350 °C. Men i lägre temperaturer är filmelementet ett fullgott alternativ i många applikationer.

Trådlindade element med "20% infästad platinatråd" har visat sig vara den stabilaste typen för industriella ändamål. De håller IEC 60751 klass A inom hela sitt specificerade område -200 till 650 ºC.

Med kabel

Oberoende av om spetsen är ett rör eller ett mantelmaterial sker förbindelsen i en skarvhylsa i rostfritt stål som inte kan tas isär. Kabeln har oftast som standard fyra ledare men tre- och tvåledare förekommer i speciella fall. Fyrledare är att föredra eftersom den gör mätningen praktiskt taget helt oberoende av defekter i kabeln med tillhörande skarvpunkter.

Processgivare

Processgivare brukar man kalla givare för mätning i processledningar och tankar. De är ofta försedda med en yttre armatur i vilken en utbytbar mätinsats placeras. Signalen från mätinsatsen kan hämtas på dess plint eller via en transmitter monterad på insatsen. En variant med fria ledare finns också för eftermontage av plint eller transmitter. Olika modeller av kopplingshuvuden redovisas på pdf-datablad under avsnitt Kablar & kontakter.

Givare för höga tryck och strömningshastigheter med koniska skyddsrör är också tillgängliga. De bygger på standarden DIN 43772.

Inom gruppen processgivare finns många olika typer som listas vid sökning av avsnitt Processgivare. Detaljerna framgår av resp. pdf-produktblad.

Hygieniska Pt100-givare

För livsmedels- och läkemedelsindustrierna i synnerhet är hygien vital för processerna. Under rubriken samlar Pentronic givare som har godkänts enligt kraven i EHEDG och amerikanska A3.

Ytmätande

Pentronic lagerför ett flertal konstruktioner av ytmätande Pt100-givare. Det finns varianter med mätelementet inbyggt i mässingskroppar för montage på rörledningar med varierande diametrar. Dessa spänns normalt fast med spännband. Även tvådelade ok för ytmätning inom livsmedels- och läkemedelsindustrierna finns. Fördelen med denna typ är att inga ingrepp fordras. Dessutom kan givaren mycket enkelt förskjutas längs ett rör och lätt förflyttas mellan olika rör.

Lufttemperatur

Pentronic lagerhåller ett antal olika Pt100-givare för mätning av lufttemperatur. Det är Pt100-givare i plastkåpa för inomhusbruk, i eldosa för utomhusbruk med skärmad mätspets och som skärmad prob med elanslutning i kopplingshuvud för montering med fläns i luftkanaler, t ex för ventilationssystem.