svenska english

Läs även

Produktgodkännanden

Amerikanskt hygiengodkännande

Pentronic har fått ett antal modeller av hygieniska dykfickor godkända enligt den amerikanska normen 3A Sanitary Standards 74-06.

Godkännandet gäller utföranden för insvetsning och Tri-Clamp (TC).
I förekommande fall införs godkännandesymbolen på respektive datablad.

3A

Pentronic har ett antal
dykfickor godkända
enligt amerikanska hygie-
normen 3A Sanitary Standards 74-06
.

 

Temperaturgivare i sig omfattas inte av SIL

Detta innebär att temperaturgivaren inte fristående kan certifieras enligt SIL (Safety Integrity Level).
En bedömning av SIL-nivå är endast möjlig om temperaturgivaren är kopplad till en transmitter.
Läs mer…

8102000x 125

7264200-7260000x 125

 

Godkända temperaturgivare för Ryssland och Vitryssland

Pentronic tillverkar temperaturgivare godkända för de ryska och vitryska marknaderna. Godkännandet kallas formellt för Pattern Approval Russia, men benämningen Metrology Certificate förekommer också.

Pattern Approval / Metrology Certificate betyder att vi får marknadsföra vissa typer av termoelement och Pt100-givare i Ryssland. Det är viktigt för de kunder som exporterar till ryska marknaden. Godkännandet omfattar flera av våra egentillverkade termoelement och Pt100-givare. Kontakta oss för ytterligare information.

Ibland hör man den oegentliga benämningen GOST. Det är det ryska ordet för ”standard” och motsvarar ungefär vår CE-märkning. Temperaturgivare sorterar under den högre nivån Pattern Approval / Metrology Certificate.

 

Pattern -approval -R-TC-RTD-w 125 

Pentronic är certifierat
för export av ett stort
utbud av temperatur-givare till Ryssland och Vitryssland.

Klassade temperaturgivare för marint bruk

Pentronic har klassat ett antal termoelement och Pt100-givare för marin motorövervakning hos de vanligaste klassningssällskapen. Vid frågor kontakta oss.

Marin klassning motorövervakning genom:

- American Bureau of Shipping - ABS
- Bureau Veritas - BV
- Registro Italiano Navale - RINA
- Lloyd's Register - LR
- Germanisher Lloyd - GL
- Det Norske Veritas - DNV
- Russian Maritime Register of Shipping - MRS

Klassningsbild2

Pentronic tillverkar givare för 
marint bruk som är godkända 
av ett flertal klassningssällskap.

 Se även våra Kvalitets- och miljöledningssystem samt andra företagsgodkännanden