svenska english

Läs även

Förklaringar - Processanslutningar

Skyddsfickor, dykfickor och skyddsrör

Givarspetsar behöver ibland skyddas från processmiljön såväl kemiskt som hållfasthetsmässigt. Med skyddsfickor/dykfickor menas normalt helsvarvade raka eller koniska bottnade fickor i metall. Varianter finns enligt tyska DIN-standarder som här blivit de facto standard. Annars bör utformningen styras av kemiska, hållfasthets- och mättekniska krav vilket har blivit Pentronics specialitet.

Skyddsrör innebär oftast stålrör i lämplig kvalitet med insvetsad bottenplugg eller -bricka. Ett omfattande specialfall är keramiska skyddsrör som normalt är nödvändiga vid termoelement med ädelmetalltråd, t ex typerna R, S och B.

Monteringsflänsar

Monteringsflänsar finns dels för fastsvetsning vid givare och skyddsrör och dels som förskjutbara varianter där insticksdjupet enkelt kan regleras. I bl a livsmedels- och medicintekniska branscher förekommer flänsar av s k triclamp-typ.

Genomföringar

För givarspetsdiametrar på upp till ca 6 - 8 mm tillverkar Pentronic genomföringar eller "trycktäta" klämförskruvningar där en överfallsmutter pressar en kona mot givarspetsen och låser denna. Genomföringskroppen kan gängas eller svetsas i den vägg som ska penetreras. Flera gängtyper är tillgängliga. Konor finns av stål, fjädrande stål och PTFE. Fjädrande stålkonor är försedda med slitsar som gör att konan vid måttlig åtdragning kan förskjutas och på så sätt tillåts varierande insticksdjup. Samma sak gäller för PTFE-materialet. Genomföringarna fungerar på givarspetsar av rör och metallmantlad kabel.

Bajonetter och adaptrar

Fjäderbelastade givare används ofta inom exempelvis plastindustrin för att mäta temperatur i botten på borrhål under god anliggning. Pentronic tillverkar fjäderbelastade givare (termoelement och Pt100) med bajonett för fasta instickslängder men även varianter med kontinuerligt justerbara instickslängder och anliggningstryck. Adaptrarna finns i flera storlekar och utföranden.