svenska english

Läs även

 

 

Metallmantlad kabel med tillämpningar

Beskrivning

I metallmantlad kabel har två eller flera ledare bakats in i hårt komprimerad magnesiumoxid, som utgör utfyllnad och elektrisk isolation. Olika manteldiametrar finns, se tabellen nedan. Manteltjockleken kan variera hos olika tillverkare men är typiskt 10 - 15 % av totaldiametern. Trådarna är typiskt 20 % av totaldiametern. Se figur 1 och 2. Metallmantlad kabel är ett gott alternativ då krav ställs på:

• Hög omgivningstemperatur
• Långvarigt skydd mot fukt och ånga
• Plastisk böjbarhet 
• Hölje som tål nötning

Mantelmtrl

Figur 1. Avisolerad metallmantlad kabel med två ledare. Ledare och ytterhölje isoleras normalt med hårdpackad magnesiumoxid.

Isolation

Isolationen uppgår vid rumstemperatur normalt till mer än 1000 Mohm. Hög temperatur och stor längd samt liten diameter minskar isolationsresistansen. Om fukt tillåts komma i direkt kontakt med magnesiumoxiden minskar isolationen likaså - mer än 50 % RH i luften minskar isolationen drastiskt redan inom några få minuter.

Trots detta är metallmantlad kabel normalt den kabeltyp som klarar högst omgivningstemperatur byggd som termoelement, Pt100 och även som elektrisk ledare i varma utrymmen. Med måttliga krav på isolation och driftstid kan metallmantlad kabel med tillräckliga dimensioner användas i temperaturer över 1000 °C.

Böjningsradie

Figur 2. Tvärsnitt genom metallmantlad kabel.

Böjning

Metallmantlad kabel är plastiskt och tillåter böjning. För att undvika sprickor och kortslutningar bör krökningsradien hållas minst dubbelt så stor som manteldiametern. Exempelvis bör då ett  material med 3 mm diameter bockas över ett rör eller liknande med minst diameter 12 mm. Se figur 3.

Böjningsradie

Figur 3. Krökningsradien ska vara minst dubbelt så stor som kabeldiametern.

Tillämpningar

Manteltermoelement byggs av metallmantlad kabel där ledarna anpassats till aktuella termoelementtyper. Mätpunkten kan konstrueras på olika sätt beroende på vad man vill uppnå. Den vanligaste konstruktionen hos Pentronic är isolerad mätpunkt, se figur 4 (A). Det är den mekaniskt säkraste konstruktionen som också tack vare isoleringen medger differensmätning utan extra isolationsförstärkare så länge man undviker de högsta temperaturerna. Jordad mätpunkt (B) kan man välja då snabb svarstid är ett viktigt krav. Exponerad mätpunkt (C) är ett alternativ då mycket snabb svarstid önskas i lägre temperaturer.

Metallmantlad kabel finns även med dubbla termoelement. Det innebär att kabeln innehåller två par trådar av samma termoelementtyp.

Isolerad

Figur 4A. Isolerad mätpunkt

Jordad

Figur 4B. Jordad mätpunkt

Exponerad

Figur 4C. Exponerad mätpunkt.

 

 

Inbyggnad av Pt100

Istället för mätpunkt i en metallmantlad kabel för termoelementtrådar kan man bygga in ett Pt100 mätelement. Då ska trådarna vara goda elektriska ledare, t ex nickel. Typiska dimensioner är diameter 3 mm, 4,5 mm och 6 mm. Antalet ledare brukar vara fyra till sex stycken som är symmetriskt placerade utefter samma radie. Se figur 5. Temperaturen bör inte överstiga 600 °C.

Vanliga dimensioner

Trådar och mantel finns i olika material. Maximal sammanhängande längd utgör normalt ingen avgörande begränsning och beror av diameter och andel längd som uppfyller ställd specifikation. Exempelvis material med diameter 3 mm går att tillverka i åtminstone 100 m längd. Den teoretiskt möjliga längden är ca 400 m.

Mantel -Pt 100

Figur 5. Metallmantlad kabel med 4-6 ledare är lämplig för inbyggnad av Pt100-givare.

Standarddiametrar

I metriska mått hanterar Pentronic normalt följande
kabeldiametrar för termoelement och Pt100. Andra mått, även tum-baserade, kan fås mot särskild beställning.

Metallmantlad 
kabel, diameter (mm)

Typ
K

Typ
N

Typ
J

Typ
T

 Pt100

Färgkod enligt 
IEC 60584-3

 

 

 

 

-

0,5

X

 

 

 

 

0,8

X

 

 

 

 

1,0

X

X

X

X

 

1,5

X

X

X

X

 

2,0

X

X

X

X

 

3,0

X

X

X

X

X

4,5

X

X

X

 

X

6,0

X

X

X

 

X

8,0

X

       

Toleranser för metallmantlade termoelement

Pentronic saluför metallmantlad kabel i termoelement-material med toleranser enligt standarden IEC 60584-2 klass 1. Se rutan Nyttiga länkar överst på sidan. I undantagsfall kan andra toleransklasser förekomma.