svenska english

Läs även

Nyttiga länkar

IEC 60584 Toleranser för TE-ledning

Kabel, tråd och kontakter till TE

Förklaringar - Kablar och kontakter

Allmänt om kablar och kontakter

Kablar och kontakter är av speciella material för termoelementgivare. Materialen finns som lika termoelementet i fråga och då som termoelementtråd (K) eller anslutningsledning (KX). Vid ädla termoelement t ex typ R och S blir äkta material för dyrt att använda så man har hittat oädla, billiga trådkombinationer som i låg temperatur (0 - 100/200 ºC) har liknande egenskaper som termoelementet i fråga. Dessa ersättningsmaterial kallas då kompensationsledning och betecknas med t ex SCA, SCB, där S är termoelementets typ, och C står för kompensation/ersättning och slutligen är A och B olika kvaliteter med olika maxtemperatur och förläggningstemperatur.

Liknande uppdelning kan gälla för kontakter och i vissa fall plintar.

Termoelementtråd

Uppfyller toleranskraven på termoelement enligt IEC 60584-2. Isolationshöljet begränsar oftast temperaturområdet ytterligare. Se respektive specifikation.

Anslutningsledning

Uppfyller kraven på termoelement enligt IEC 60584-2 med förläggningstemperatur inom -25 - 200 °C. Isolerande hölje kan begränsa temperaturområdet ytterligare. Exempelvis kan PVC-isolerad kabel förläggas i max 90 °C medan ledarna oisolerade klarar 200 °C.

Kompensationsledning består inte av genuint termoelementmaterial och fungerar därför med högre tolerans inom ett ännu snävare område, typiskt 0 -100 °C. Idag är kompensationsledning vanligast som ersättningsmaterial för ädelmetalltermoelementen R och S. Typ B kan anslutas med kopparledare eftersom typ B praktiskt taget inte genererar någon utsignal under 500 °C. För båda kategorierna se Toleranser och temperaturområden för anslutnings- och kompensationsledning enligt EN 60584-3.

Anslutningsledning (Pt100)

Antalet ledare är väsentligt för funktionen. Läs om 2-, 3- och 4-ledarinkoppling i Effekten av antalet ledare vid Pt100-inkoppling.

Metallmantlad kabel

Används för termoelement och Pt100. Höljet ger oöverträffad isolaton mot fukt och tål hög temperatur men är begränsat böjligt.

Termoelementkontakter

Trådtermoelement är en enkel lösning för vanligtvis lågtemperaturtillämpningarför laboratorie- eller provningsmiljö. Med tunna trådar erhåller man mycket korta svarstider. Tunna trådar lämpar sig också för yttemperaturmätning på t ex metallrör. Om man isolerar spetsen kommer man i det närmaste att mäta rörflödets temperatur. Utan isolering mäter man ytans temperatur.Vid kontroll avlivsmedelstemperatur kan man med fördel placera en tunn trådgivare mellanstaplade kartonger för att mäta lagrings- och mottagningstemperatur.

Paneler

Paneler är praktiska att använda då man önskar flexibla inkopplingar i provriggar och liknande installationer med flera givare. Ett standardprogram av paneler som kan monteras över befintliga instrumentpanelhål eller i instrumentlådor finns tillgängligt. Pentronic tillverkar också paneler efter kundskisser. Kontakta oss för mera information.

Panelkontakter

Panelkontakter eller hylstag finns i många varianter som täcker de flesta instrumenteringsbehov.

Kopplingshuvuden

Kopplingshuvuden används oftast på större processgivare där man önskar en skyddad inkapsling av temperaturgivarens signalanslutning. Kopplingshuvudenas material och lock är utformade för olika miljöer. Inuti kan normalt monteras en kopplingsplint eller en transmitter. Alternativt levererar Pentronic utbytbar  mätinsats med långa anslutningstrådar så att montering kan göras av kunden i efterhand av plint eller transmitter.