svenska english

Läs även

 

 

Pentronics historia

Europas ledande leverantör av industriella temperaturgivare

Dagens Pentronic är resultatet av ett intresse för temperaturmätning långt utöver det vanliga under mer än ett halvsekel.

Det började redan på 1960-talet med att tre anställda på Honeywell i Stockholm, en internationell aktör inom mät- och reglerteknik, ville inrikta sig på temperatur. 1965 startade trion företaget Telemetric Instrument.

En av delägarna var Torsten Lindholm (1927-2004), vid den tiden troligen landets främste expert på industriell temperaturmätning i praktiken.

Telemetric hade som mål att vara tekniskt ledande inom sitt område. Tidigt identifierades anpassning till mätuppgiften genom egen utveckling och kontroll över tillverkningen som viktiga framgångsfaktorer.

Ett samarbete inleddes med Albin Janssons mekaniska verkstad för produktion av temperaturgivare. Mätvärdesomvandlare tillverkades i egen regi.

Torsten SV
Torsten Lindholms idéer lade grunden till dagens Pentronic.

 

Pentronic bildas

I början av 1970-talet växte Telemetric ur lokalerna och delägarna såg sig om efter annan lokalisering.

Gruppen som arbetade med temperaturgivare under ledning av Torsten Lindholm flyttade 1973 till Verkebäck söder om Västervik, till lokaler med ett läge få förunnat, ett stenkast från havet. Med i flytten följde Albin Janssons mekaniska verkstad som förvärvades 1984.

Telemetrics ben började gå åt olika håll och slutligen knoppades verksamheten i Verkebäck av och fick namnet Pentronic.
Pentronic 1980
Torsten Lindholm med medarbetare flyttade från Stockholm till den lilla naturskönt belägna byn Verkebäck strax söder om Västervik. Där fanns en ledig industribyggnad vid Verkebäcks-vikens inre del. Så här såg det ut i slutet av 1980-talet.

 

Maskinbyggare och OEM

Inriktningen var då som nu kvalificerad temperaturmätning för industri, forskning och utveckling. Ett växande område var utveckling och tillverkning av OEM-produkter för internationellt framgångsrika maskinbyggare.

Kraven på temperaturmätningens precision och dokumentation ökade i takt med dyrare energi och införande av kvalitets- och miljöledningssystem.

I syfte att skapa resurser för fortsatt utveckling och väntade investeringar, såldes Pentronic 1985 till ett investmentbolag. Bland projekten fanns ett avancerat kalibreringslaboratorium. Men Pentronic passade inte i den nya miljön. Företagsledningen köpte ut bolaget 1987.

LP I Verkstaden
Lars Persson övertog vd-posten efter att Torsten Lindholm pensionerade sig 1990.

 

Ackreditering och nya utmaningar

Året efter, 1988, blev kalibreringslaboratoriet ackrediterat av Swedac. Det var landets första laboratorium utanför Statens Provningsanstalt som realiserade delar av temperaturskalan med egna fixpunkter. Redan från start hade laboratoriet prestanda på en nivå motsvarande flera länders nationella mätplatser.

Under den här perioden utvecklade och tillverkade Pentronic även fixpunktsugnar för kalibrering. Bland kunderna fanns den svenska riksmätplatsen.

Pentronic var vid den tiden ett klassiskt ingenjörsföretag, drivet lika mycket av kompetens som passion för ny teknik. Det gav under en period upphov till ett antal sidospår. Utflykterna visade hur viktigt det är att fokusera på kärnkompetensen.

Huvudägaren Torsten Lindholm närmade sig pension. Kontinuiteten var tryggad genom att försäljningschefen Lars Persson ersatte honom som vd. Samtidigt stod det klart att det krävdes investeringar för att möta ökad efterfrågan till följd av kundernas behov av lägre energiförbrukning, färre fel och högre kvalitet.

 AKL17025v2  Grönlund I Labbet
Pentronics laboratorium ackrediterades redan 1988. Det var landets första laboratorium utanför SP som realiserade delar av temperaturskalan med egna fixpunkter. Laboratoriet utvecklas kontinuerligt genom att uppfylla nya kundkrav.
 

 

Börsnoterad ägare och växande marknad

1990 förvärvades Pentronic av Fagerberg-gruppen, ägd av börsnoterade Catena. Miljön var denna gång rätt. Pentronic påverkades bara tillfälligt av finanskrisen 1992. Utan temperaturgivare stannar industrin och marknaden återhämtade sig snabbt. 

Dagens utbildningsverksamhet startade under den här perioden. Utbildningarna blev reguljära och ingår i flera kundföretags introduktion för nyanställda.

En annan insats för att höja kundernas kompetens inom området temperatur var kundtidningen Pentronic-Nytt.

Pentronics marknadsandelar ökade under krisåren, vilket senare ledde till stigande efterfrågan. Delar av produktionen flyttade till hyrda lokaler i Västervik för att snabbt öka kapaciteten.

1993 såldes hela Fagerberg-gruppen till ett annat börsnoterat bolag, Hexagon. För Pentronic blev skillnaden liten, grupp-tillhörigheten var densamma och de nya ägarna såg ett väl fungerande företag som själv klarade sin utveckling.
Utbildning
Kursverksamheten inleddes 1991. Flera företag använder Pentronics utbildning i temperaturmätning och kalibrering som introduktion för nyanställda inom området.
 PNsv 14-1  Pentronic News 13-4
Kundtidningarna PentronicNytt och Pentronic News tillkom för att höja kundernas kompetens. PentronicNytt startades 1990.
 

 

Fokusering och effektivare produktion

Kopplingen till börsen skärpte upp alla rutiner. Verksamheten fokuserades på mätning och reglering av temperatur, med kundernas krav som drivande kunskapsmotor. Samtidigt ökade fokuseringen på ett antal områden: Energiproduktion, livsmedel, fordon, läkemedel och medicinteknik.

För allt fler kunder blev Pentronic en vital del av utvecklingsarbetet.

Den snabba tillväxten krävde fler åtgärder än utbyggnad. Hela produktionen styrdes om och blev flödesorienterad. Certifiering enligt ISO 9001 genomfördes 1998 och ISO 14001 kom året efter.

2001 var det dags för en ny ägare att göra entré: Indutrade, vid den tiden ägt av Industrivärlden. Den nye ägaren såg Pentronic som ett tillväxtföretag som fick fortsätta att investera i sin egen utveckling.

2002 invigdes nya produktionslokaler i Västervik, vilka byggdes ut 2011. Här inryms idag svarvavdelning och tillverkning av volymprodukter. I Verkebäck finns företagsledning, administration, försäljning, utvecklingsavdelning, kalibreringslaboratorium och tillverkning av specialprodukter.

Genom den senaste tillbyggnaden kan vi snabbt öka produktionskapaciteten för att möta framtida stora volymökningar.

Companylogow 202
2001 förvärvades Pentronic av Indutrade som såg Pentronic som ett tillväxtföretag som fick fortsätta att investera i sin egen utveckling.
Pentronic Bilmotor -historik
Pentronic fokuserar på mätintensiva områden som fordon energiproduktion, livsmedel, läkemedel och medicinteknik.
Panorama _p2
Pentronics produktionsyta har ökats i flera etapper, den senaste 2011. Här i senaste utbyggnaden sker montering av underdetaljer till färdiga Pt100-givare och termoelement.
Svarv -vidvinkel
Vidvinkelvy över svarvverkstaden. Här produceras majoriteten underdetaljer som ingår i temperaturgivarna. Därmed kan även ”ovanliga” dimensioner snabbt produceras.