svenska english

Läs även

Miljö och säkerhet

REACH

Pentronic AB är ej tillverkare eller importör av kemiska ämnen. Pentronic AB är väl medvetet om:

 

RoHS-direktiv

Sedan 1 juli 2006 gäller att elektrisk och elektronisk utrustning som placeras på EU-marknaden och omfattas av RoHS-direktivet inte får innehålla vissa miljöskadliga ämnen som bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, PBB eller PBDE. Mättekniska produkter som Pentronic marknadsför är normalt undantagna. Reparationer och reservdelar av utrustning som har släppts ut på marknaden före 2006-07-01 omfattas ej.

Pentronic strävar efter att minimera de skadliga ämnenas förekomst. RoHS direktivet, 2011/65/EU, uppfylls för produkter såsom kablar, egentillverkade temperaturgivare och egen elektronik. Agenturprodukter som mät- och kalibreringsinstrument ersätts kontinuerligt med RoHS-anpassade i den takt sådana blir tillgängliga.

(RoHS = Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)