svenska english

Läs även

Kvalitet, miljö och andra företagsgodkännanden.

Leverantörsbedömning av Pentronic

Det här avsnittet är tänkt att underlätta för dig som har till uppgift att bedöma Pentronic som leverantör och innehåller uppgifter som brukar efterfrågas. Klicka på länkarna för detaljerade upplysningar:

Se även våra Produktgodkännanden

Kvalitetsledningssystem ISO 9001

Pdf Kvalitetscertifikat

Kvalitetssamordnare: Josefin Knutsson
Tel: 0490-25 85 08

Pdf Pentronic’s kvalitetspolicy

9001-14001-blue-w100 14-01-16 Certifikat 9001 sv.jpg

 

Miljöledningssystem ISO 14001

Pdf Miljöcertifikat

Miljösamordnare: Josefin Knutsson
Tel: 0490-25 85 08

Pdf Pentronic’s milöpolicy

9001-14001-blue-w100 14-01-16 Certifikat 14001 sv.jpg

 

Policy för konfliktmineraler

Pdf Pentronic’s konfliktmineral-policy

Miljösamordnare: Josefin Knutsson
Tel: 0490-25 85 08

 

Policy Personuppgifter


Pdf Pentronic’s policy personuppgifter

VD: Rikard Larsson
Tel: 0490-25 85 10

 

Ackrediterat kalibreringsaboratorium, 
AKL 0076

Ackrediteringens omfattning.

Laboratoriechef: Lars Grönlund
Tel: 0490-25 85 21

AKL17025v2 Akl 0076

 

Godkänt av kärnkraftsindustrin

Pentronic levererar till kärnkraftsindustrin som gör egna revisioner av sina leverantörer. Pentronics aktuella godkännande gäller till 2015-05-01. Revisionen utfördes av OKG och delges de övriga verken.

Finska TVO har också godkänt Pentronic och detta gäller till 2018-09-19.

Även kända internationella leverantörer till kärnkrafts-industrin har inspekterat och godkänt Pentronic som leverantör till dem. 

OKG1w 200

 

Pentronic är kvalificerat som leverantör till nordisk kraftindustri genom sellihca


Se certifikat

Sellihca -logga -w 200