svenska english

Läs även

Försäljnings- och leveransvillkor

Pentronic AB tillämpar allmänna leveransbestämmelser enligt NL-09 om inget annat är avtalat.

Vid avtalets ingående tolkas leveransklausuler i enlighet med gällande INCOTERMS, såvida ej annat uttryckligen angivits i allmänna villkor.

Sändningar levereras EXW enligt INCOTERMS och exklusive emballage oavsett transportsätt om ej annat avtalats.