svenska english

Läs även

Pentronics ägarstruktur

Pentronic ägs av Indutrade, som förser industrin med komponenter. Flera av företagen i Indutrade säljer Pentronics produkter.

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Kunderna utgörs främst av bolag inom processindustrin. Koncernen tillför värde åt sina kunder genom att strukturera värdekedjan och effekvisera kundernas användning av tekniska komponenter och system. För koncernens leverantörer skapas värde genom att de erbjuds en effektiv försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens samt upparbetade kundrelationer.

Koncernen är uppdelad i sex affärsområden;