svenska english

Länkar

Om Pentronic

Pentronic _entre

En av de största på temperatur i Europa

Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare. I Skandinavien är vi den ledande leverantören av utrustning för temperaturmätning till industri, forskning och utbildning. Vi tillverkar i egen regi temperaturgivare, främst av typerna Pt100 och termoelement.

Vi samarbetar med de ledande tillverkarna i världen av kalibreringsutrustning, mät- och reglerinstrument, optiska temperaturmätare samt mätutrustning för fukthalt, tjocklek och flöde. Vi har två anläggningar i Västerviks kommun. Kontor och laboratorium ligger i Verkebäck, en liten by vid Gunnebo en mil söder om Västervik.

Pentronic grundades 1977. Vi har ca 90 anställda i en verksamhet som kännetecknas av hög mekanisering i kombination med kvalificerat hantverk. Organisationen är vältrimmad och resultatet är hög tillverkningskapacitet och säkra leveranstider.

 

Resurser

Pentronics adelsmärke är kunskap om storheten temperatur och hur man mäter säkert i praktiken. Tack vare produktion med bl a egen bearbetning i vår avancerade svarvverkstad, lasersvetsning m m kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar och stardardiserad utrustning i såväl korta som långa serier.

 

Ackreditering

Vi har ett eget kalibreringslaboratorium, ackrediterat för temperatur, resistans och elektrisk ström (SWEDAC 0076). Laboratoriet är unikt bland Europas tillverkare och har resurser i klass med många nationella laboratorier. Kalibreringslaboratoriet är en vital del i vårt utvecklingsarbete och kvalitetskontroll. Vi utför även externa kalibreringar på uppdrag av såväl kunder som kollegor i branschen. 

AKL17025v2


Utbildning

Pentronic bedriver en omfattande utbildningsverksamhet. Den första utbildningen, "Spårbar Temperaturmätning 1", startade 1991 och är idag något av en institution i landet. Vidare erbjuder Pentronic kursen ”Spårbar temperaturmätning 2” som är en påbyggnadskurs samt företagsförlagda utbildningar. Tillsammans har kurserna genom åren samlat kring tvåtusen deltagare.

Noterat på börsen

Pentronic ägs av Indutrade, som är noterat på Stockholmsbörsen.

Pentronics kunder

Pentronic samarbetar med och levererar till världsledande tillverkare inom många branscher: 
•  Livsmedel och livsmedelsförpackning
•  Kraftgenerering
•  Medicintillverkning, sterilisering, desinfektion och medicinsk utrustning
•  Fordon och motorer
•  Stål- och processindustri

Pentronic har många kunder som använder specialkonstruerade givare såväl som instrument, kablar och kontakter. Både våra maskinbyggande kunder och slutanvändare står att finna inom många olika verksamheter som förpackning, sterilisering, medicin, kraftgenerering, fordon och motor, marindieselar, gas– och ångturbiner, livsmedel, kemikalier, papper och gruvdrift.