svenska english

Thermo Electric Instrumentation B.V. now part of Pentronic

Sedan den 25 oktober 2018 ingår Thermo Electric Instrumentation B.V. i Nederländerna i Pentronic-gruppen.

Thermo _Electric  Pentronic har förvärvat Thermo Electric Instrumentation B.V.  (TEI) i Nederländerna. TEI ingår som ett helägt dotterbolag i Pentronic-gruppen tillsammans med RS Technics B.V. 
TEI är tillverkare av kundanpassade temperaturgivare med sin huvudsakliga marknad i Benelux-länderna.
Läs mer på www.thermo-electric.nl