svenska english

Vad finns här?

Här ligger arkivet för PentronicNytt, tidigare StopExtra. Arkivet är sorterat efter år och nummer.

Kundtidningen arkiv

Pentronic Nytt -vinjett -w 600

Arkivets omfattning

Kundtidningen PentronicNytt, som tidigare hette StoPextra, har utgivits sedan 1990. 
Arkivet nedan sträcker sig bakåt till och med 1997 då dåvarande StoPextra moderniserades med fyrfärgstryck och lades ut på hemsidan.

Sedan 2009 refererar vi ofta i teknikartiklarna till tidigare nummer av kundtidningen som återfinns i arkivet nedan. För egna sökningar finns ett särskilt arkiv för teknikartiklar i kundtidningen.

Bilagor med lösningar på mätproblem och produktinformation började införas 2003. Kursprogrammen bifogades långt tidigare.