svenska english

Undersidor

 

Läs även

 

 

Kundtidningen

Pentronic Nytt -vinjett -w 600

PentronicNytt (tidigare StoPextra) är Pentronics kundtidning sedan starten 1990. Den distribueras gratis i pappersform eller kan tankas ned från arkivet sedan 1997. Produktinformation och teknikartiklar finns listade i särskilda register.

 

Vad innehåller PentronicNytt?

Kundreportage

Här kan du läsa artiklar om våra kunder - dina mätkollegor - i ”hemma-hos-reportage” på kundernas arbetsplatser. Se exempel i bilderna härintill.

Teknikartiklar

Teknikartiklarna rymmer kanske svaret på din fråga?
Vi har grupperat artiklar med direkt teknikinnehåll under olika rubriker i vårt teknikartikelregister. Gå dit via länken ovan och se om din frågeställning finns belyst.

Fråga Fråga?Svar!

Om du inte hittar svaret bland teknikartiklarna - formulera en fråga till Fråga?Svar! Professor Dan Loyd vid Linköpings Universitet (LiTH) samarbetar med oss och tar sig med intresse an läsekretsens värmetekniska frågor.

Produktinformation

De senast publicerade produktinfo har vi sammanställt i registret här.

Mera innehåll

Vårt ackrediterade laboratorium rapporterar regelbundet om nyheter inom kalibreringsvärlden. Vi tar även upp annat som vi bedömer intresserar läsekretsen: Branschnytt, temperaturrelaterad kunskap, standarder och förstås vad vi gör här på Pentronic för att underlätta för dig som kund.

Tipsa oss!

Känner du till något som kan intressera andra mättekniker - nämligen våra läsare? Tips kan lämnas till camilla.gustafsson@pentronic.se. Vi förbehåller oss rätten att välja inslag som passar PentronicNytts profil.

Läs på skärmen eller prenumerera

PentronicNytt är normalt på fyra A4-sidor, d v s en vikt A3:a, och kommer ut 4 gånger om året. Du kan läsa PentronicNytt genom att klicka på arkivlänken ovan. Eller tillhör du dem som fortfarande föredrar känslan av tryckt papper? Då är du välkommen att prenumerera gratis, skriv till info@pentronic.se och glöm inte att uppge namn och postadress.

Kundtidningens historia

Många undrar nog över PentronicNytts tidigare namn StoPextra. I slutet av 1980-talet beslöt vi att systematisera marknads-föringen genom ett löpsedelsliknande flygblad som innehöll produktnyheter med användartips. Ett krav på namnet var att P:et i Pentronic-loggan skulle passa in. I dåtidens anda blev det ”StoPextra - Rykande färsk information från Pentronic”.

Efter ett par år gjorde vi om ”löpsedeln” till en regelbunden skrift om temperatur. Namnet StoPextra behöll vi. Från första året, 1990, blev det sex utgåvor och den takten höll vi tills för några år sedan eftersom vi satsade på att göra hemsidan blivit mera dynamisk. Nu är utgivningen normalt 4 utgåvor per år. Sedan 1990 då vi hade 2000 mottagare är distributionen nu uppe i 9000 exemplar.

StoPextra fick hösten 2008 en engelskspråkig kollega Pentronic News eftersom de alltfler utländska kunderna också ville lära mer om temperatur.

Som en följd av det modernare formspråket i Pentronic News blev StoPextra från nummer 2010-4 omformad till PentronicNytt men med oförändrad karaktär på innehållet.

Reportage _PN2010-4

Reportage _SE2007-3

Reportage _SE2006-6

Reportage _SE2005-2

Reportage _SE2004-6

Reportage _SE2004-5

Reportage _SE2004-3

Kundtidningens gamla vinjett och namn 
 till och med nummer 2010-3.
Sto Pextra _vinjett _2