svenska english

Läs även

Flödesmätare med precision

Tyska KEM är världsledande på flödesmätare för mätuppgifter där precision är ett absolut krav. Küppers har eget ackrediterat kalib-reringslaboratorium för flöde. Varje mätare levereras med ett spårbart testprotokoll. På beställning utfärdas även ackrediterade kalibreringsbevis.

På programmet finns tre typer av flödesmätare: skruv, turbin och kugghjul. Var och en finns i en lång rad utföranden, flera storlekar, olika materialkombinationer och olika anslutningar, t ex fläns och ermeto.

Följande är en översikt över vad Küppers kan erbjuda. På pro-grammet finns också frekvens-analogomvandlare och över-vakningssystem. Pentronic har detaljerade produktblad om alla varianter. Küppers kan även anpassa sina mätare efter kundens önskemål.

 

Turbinflödesmätare

 

För mätning av sporadiska och kontinuerliga flöden av lågviskösa vätskor som t ex bränsle, olja, flytande livsmedel, farmaceutiska fluider, lösningsmedel, flytande gas och demineraliserat vatten.  

 • Flöde från 0,03 till 48 000 liter per minut
 • Inre diameter från 3 till 300 mm
 • Mätmediets temperatur från -260 till +350°C
 • Arbetstryck upp till 4 000 bar
 • Viskositet upp till 15 mm2/s.
 • Över 60 modeller som standard
 • Explosionsskyddad EExiaIICT6
KEM-HM-w200.jpg

 

Skruvflödesmätare

Flödesmätare med stort dynamiskt omfång och med låg känslighet för varierande viskositet. För mätning av vätskor och lösningar, t ex fetter, oljor, limmer, polyuretan, polymerer och hydrauloljor.  

 • Arbetstryck upp till 400 bar (högre på beställning)
 • Flöde från 0,004 till 1 000 liter per minute
 • Küppers unika impulsgivare ger en linjärisering på ±0,25% av flödet
 • Viskositet från 1 till 1 x 106 mm2/s
 • Mätmediets temperatur från -50 till +150°C. (Högre temperatur på beställning)
 • Explosionsskyddad EExiaIICT6
KEM-SRZ-w200.jpg

 

Kugghjulsflödesmätare

Lämplig för mätning av vätskor och lösningar med normal eller hög viskositet som hydraulolja, alla typer av färger och lacker, isocyanat, vax, lim, PVC, flytande epoxy, plaster och fyllnads- medel.

 • Arbetstryck upp till 640 bar
 • Viskositet från 5 till 10 000 mm2/s
 • Flöde från 0,005 till 1 000 liter per minut
 • Linjäritet ±0,5% av uppmätt värde.
 • Temperatur upp till 180°C
 • Explosionsskyddad EExiaIICT6
KEM-zhm-w200.jpg