svenska english

Läs även

Förklaringar - Instrument

IR-pyrometrar

IR-pyrometern är en typ av temperaturgivare som mäter beröringsfritt. Alla kroppar med temperatur över 0 K (kelvin) utsänder infrarött ljus som är proportionellt mot kroppens temperatur.

I vårt sortiment finns:

Omvandlare

Signalöverföring till överordnade mät- och reglersystem sker ofta med hjälp av transmittrar eller signalomvandlare. Ett brett sortiment av transmittrar för montering direkt i givaren eller i styrskåp finns och det omvandlar signalen från temperaturgivaren till exempelvis 4-20 mA, 0-10 V, Profibus eller Hart m fl signalbussar.

Indikatorer och regulatorer

Pentronic marknadsför indikatorer och regulatorer med ingång för temperaturgivare och andra processignaler. Vår kunskap om mätteknik är viktig vid val av utrustning, givare och övrig instrumentering. Under indikatorer respektive regulatorer finner du ett urval av instrument för panelmontage.

Handhållna temperaturmätare

Många gånger behövs små mobila temperaturmätare för exempelvis underhåll och kontroll. Vi har ett antal standardpaket för de vanligaste mätningarna. Dessutom finns för speciella ändamål möjlighet att komponera mätutrustning.

Observera att handhållna temperaturmätare med högre prestanda redovisas under avsnitt Kalibreringsutrustning. Handhållna givare hittar du under avsnitt Temperaturgivare och rubrikerna Termoelement respektive Pt100.

Dataloggrar

Dataloggrar och skrivare är ett enkelt sätt att spara dokumentation från exempelvis produktion, försök och felsökning. Vårt utbud täcker såväl enkla modeller som avancerade loggrar för de mest krävande applikationer.

Kalibreringsutrustning

För att säkerställa spårbarheten i företaget ända fram till processmätningarna behövs kalibreringsutrustning. Genom vårt ackrediterade laboratoriums erfarenheter har vi samlat på oss mycket kunskap inom området. Vi har ett brett utbud av instrument, ugnar och bad för kalibrering.

Flödesmätare

Vi har ett sortiment av noggranna flödesmätare avsedda för vätskor med mycket varierande viskositet från 1 till 106 mm2/s. Exempel på tillämpningar är färg och lack,
PUR, lim, PVC, hydraulolja och tryckluft samt flöden inom områdena livsmedel och läkemedel.

Fukthaltsmätare

Pentronic har under många år försett svensk industri med utrustning för kontinuerlig och beröringsfri mätning av fukthalt, fetthalt, protein m m. Även skikt- och beläggnings-tjocklek kan mätas kontinuerligt och beröringsfritt. Vi levererar även mätare för laboratoriebruk eller provtagningar i process. Exempel på tillämpningar: Papper, cellulosa, konvertering, skog, bioenergi, livsmedel, läkemedel m m.