svenska english

Läs även

 

Nyttiga länkar

 Allmänt om temperaturgivare

Hantering och märkning av temperaturgivare, engelska och svenska
Handhavanderåd, färgkoder, inkopplingsanvisningar, provnings- och
identitetsintyg.
Hanteringsradw 200

Andra språkversioner av ovanstående handhavanderåd
 - Engelska och tyska
 - Engelska och italienska
 - Engelska och kinesiska (simplified)
 - Engelska och spanska
 - Engelska och portugisiska
 - Engelska och polska
 - Engelska och ryska

Tråddimensioner och resistans för termoelement och Pt100
Trådresistans -w 100

Pentronic's stålguide
Tabell över de vanligaste stålsorterna i Pentronics produktion
med hänvisning till standarder och handelsnamn.

Stålguide -sv -w 50

 

 Termoelement

Färgkoder för termoelementmaterial IEC 60584-3

IEC's kod är världsstandard medan amerkansk och vissa nationella standarder
ännu förekommer i anläggningar.

Färgkoder TC-material -w 50
Toleranser för anslutnings- och kompensationsledning (IEC 60584-3) Anslutningskabel IEC60584-3-w 50
Kabel, tråd och kontakter för termoelement Kablar_kontakter2017

 

Pt100 givare

Toleranser för Pt100-givare (IEC 60751-2008) 
Toleransgränserna ändrade medan resistans/temperatur-förhållandet 
är oförändrat.
Tol -Pt 100-IEC60751-2008-w 50
Förklaring till standarden (IEC 60751-2008)
Utdrag ur StoPextra 2009-4.
SE09-4 Om IEC60751-2008-w 50
Inkoppling av Pt100-givare med 2, 3 eller 4 trådar
Antalet ledare bestämmer hur precist man kan mäta.
2-3-4-wire -connected -Pt 100-w 50

 IR-pyrometri (strålningspyrometrar)

IR-våglängder för olika mätobjekt - "kokbok"
Visar även luftens genomsläpplighet för IR-våglängderna.
IR-våglängder -w 50

Signalomvandlare

Produktguide PRelectronics Produktguide PRelectronics
 PRelectronics Serie 3000  PR3000_folder _SE