svenska english

Temperaturgivare

6101000

 • Termoelement Trådform
 • Konstruktion
  Trådtermoelement med exponerad mätspets.

  Exempel på användningsområde
  Temperaturmätning av gas och luft. Kan även
  tejpas fast för att mäta yttemperatur.
  Den exponerade mätpunkten ger mycket snabb
  svarstid
 • Pentronic 6101000 Sv.pdf
Termoelement Trådform
Termoelement Trådform
Visa artiklar

7908000

 • Pt100-givare Yttemperaturgivare med isolerhus
 • Pt100-element monterat i kopparkropp med anläggningsyta anpassad till rörets diameter. Yttre isolerhus för att minimera värmeförluster.

  Montering utan ingrepp i rörsystemet.

  Mätkropp med kabel kan enkelt demonteras för att tex kalibreras.

  Exempel på användningsområde
  Yttemperaturmätning på rör inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.

  Max. temperatur
  Mätdel & hus: 130 °C
  Kabel: 180 °C
 • Pentronic 7908000 Sv.pdf
Pt100-givare
Yttemperaturgivare med isolerhus
Pt100-givare Yttemperaturgivare med isolerhus
Visa artiklar

7915000

 • Pt100-givare Autoklavgivare
 • Pt100-element monterat i skyddsrör.

  Exempel på användningsområde
  Temperaturmätning av processmedia i autoklavers serviceutrymme.

  Max. temperatur
  Mätdel: 250 °C
  Kabel: 80 °C
 • Pentronic 7915000 Sv.pdf
Pt100-givare
Autoklavgivare
Pt100-givare Autoklavgivare
Visa artiklar

7917000

 • Pt100-givare Ångautoklavgivare
 • Konstruktion
  Pt100-element monterat i skyddsrör med kanylformad spets. Tätning med silkon och silkonslang.

  Exempel på användningsområde
  Temperaturmätning av gods och atmosfär i ångautoklav.

  Max. temperatur
  Mätdel: 180 °C
  Kabel: 180 °C
 • Pentronic 7917000 Sv.pdf
Pt100-givare
Ångautoklavgivare
Pt100-givare Ångautoklavgivare
Visa artiklar

7911000

 • Pt100-givare Ø2.5 mm, processgänga och kopplingshuvud
 • Pt100-element monterat i skyddsrör

  Exempel på användningsområde
  Temperaturmätning av gas och vätska inom processindustrin. Används när kort svarstid krävs och/eller vid små rördimensioner.

  Max. temperatur
  Mätdel: 250 °C
 • Pentronic 7911000 Sv.pdf
Pt100-givare
Ø2.5 mm, processgänga 
och kopplingshuvud
Pt100-givare Ø2.5 mm, processgänga och kopplingshuvud
Visa artiklar