svenska english

Läs även

 

Turbiner och motorer för kraftgenerering

Pentronics temperaturgivare används i gas- och ångturbiner samt i diesel- och gasmotorer. Givarna används både i utvecklingsfasen och hos slutanvändarna.

Pentronic är godkänt som leverantör till svensk och finsk kärnkraftsindustri.

kraftverk.jpg
 kraft2.jpg maskinrum.jpg