svenska english

Läs även

 

 

 

Fordon och motorer

Pentronics temperaturgivare är konstruerade för att möta fordonstillverkares högt ställda krav på:
  • Hög mätsäkerhet
  • Specialgjorda monteringstillbehör
  • Anslutningsdon för snabba installationer
  • Kalibreringsmetoder och -utrustning

Vid utveckling och provning av fordon och motorer – i provcell eller på vägen – säkerställer Pentronics kunskap givarnas prestanda.

givare1.jpg
 Pentronic bilmotor.jpg fordon3.jpg