Sök efter provningsintyg


Till temperaturgivare som termoelement och Pt100 medföljer normalt ett provningsintyg enligt EN 10204 3.1 avseende temperatur. Vid kontrollen har utrustning använts vars prestanda och egenskaper, via Pentronics av SWEDAC ackrediterade laboratorium (AKL 0076), är spårbara till normaler hos riksmätplatsen.

Provningsintygen till er/era givare:

-visar att temperaturgivaren uppfyller utlovad prestanda
-ger möjlighet till ytterligare selektering
-är ett led i din kvalitetssäkring

Ange ett eller flera av nedanstående sökkriterier.

Pentronics ordernummer (minst 5 siffror):
Givar-ID (minst 6 siffror):